Cjenik

15.9.2021. - 31.12.2021.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 344,00 kn
~46,06 €
po osobi
Dvokrevetna soba 218,00 kn
~29,19 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 348,80 kn
~46,70 €
po osobi
Trokrevetna soba 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Četverokrevetna soba 168,00 kn
~22,49 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi

31.12.2021. - 1.1.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 420,00 kn
~56,23 €
po osobi
Dvokrevetna soba 288,00 kn
~38,56 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 460,80 kn
~61,70 €
po osobi
Trokrevetna soba 258,00 kn
~34,54 €
po osobi
Četverokrevetna soba 228,00 kn
~30,53 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi

1.1.2022. - 1.5.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 344,00 kn
~46,06 €
po osobi
Dvokrevetna soba 218,00 kn
~29,19 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 348,80 kn
~46,70 €
po osobi
Trokrevetna soba 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Četverokrevetna soba 168,00 kn
~22,49 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi

1.5.2022. - 30.6.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 368,00 kn
~49,27 €
po osobi
Dvokrevetna soba 248,00 kn
~33,20 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 396,80 kn
~53,13 €
po osobi
Trokrevetna soba 208,00 kn
~27,85 €
po osobi
Četverokrevetna soba 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi

30.6.2022. - 9.9.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 420,00 kn
~56,23 €
po osobi
Dvokrevetna soba 288,00 kn
~38,56 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 460,80 kn
~61,70 €
po osobi
Trokrevetna soba 258,00 kn
~34,54 €
po osobi
Četverokrevetna soba 228,00 kn
~30,53 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi

9.9.2022. - 1.10.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 368,00 kn
~49,27 €
po osobi
Dvokrevetna soba 248,00 kn
~33,20 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 396,80 kn
~53,13 €
po osobi
Trokrevetna soba 208,00 kn
~27,85 €
po osobi
Četverokrevetna soba 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi

1.10.2022. - 31.12.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 344,00 kn
~46,06 €
po osobi
Dvokrevetna soba 218,00 kn
~29,19 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 348,80 kn
~46,70 €
po osobi
Trokrevetna soba 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Četverokrevetna soba 168,00 kn
~22,49 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi

31.12.2022. - 1.1.2023.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 420,00 kn
~56,23 €
po osobi
Dvokrevetna soba 288,00 kn
~38,56 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 460,80 kn
~61,70 €
po osobi
Trokrevetna soba 258,00 kn
~34,54 €
po osobi
Četverokrevetna soba 228,00 kn
~30,53 €
po osobi
Naknada za parking 80,00 kn
~10,71 €
po danu
Usluga polupansion 188,00 kn
~25,17 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 70,00 kn
~9,37 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,37 €
po danu
Boravišna pristojba 12,00 kn
~1,61 €
po osobi