Cjenik

1.1.2021. - 14.5.2021.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 320,00 kn 272,00 kn
~42,64 € 36,25 €
po osobi
Dvokrevetna soba 202,00 kn 171,70 kn
~26,92 € 22,88 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 323,20 kn 274,72 kn
~43,07 € 36,61 €
po osobi
Trokrevetna soba 168,00 kn 142,80 kn
~22,39 € 19,03 €
po osobi
Četverokrevetna soba 148,00 kn 125,80 kn
~19,72 € 16,76 €
po osobi
Dormitorij 148,00 kn 125,80 kn
~19,72 € 16,76 €
po osobi
Naknada za parking 74,00 kn
~9,86 €
po danu
Usluga polupansion 178,00 kn
~23,72 €
po osobi
Puni pansion 212,00 kn
~28,25 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 62,00 kn 52,70 kn
~8,26 € 7,02 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,33 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

15.5.2021. - 25.6.2021.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 364,00 kn 309,40 kn
~48,50 € 41,23 €
po osobi
Dvokrevetna soba 242,00 kn 205,70 kn
~32,25 € 27,41 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 387,20 kn 329,12 kn
~51,60 € 43,86 €
po osobi
Trokrevetna soba 202,00 kn 171,70 kn
~26,92 € 22,88 €
po osobi
Četverokrevetna soba 188,00 kn 159,80 kn
~25,05 € 21,29 €
po osobi
Dormitorij 188,00 kn
~25,05 €
po osobi
Naknada za parking 74,00 kn
~9,86 €
po danu
Usluga polupansion 178,00 kn
~23,72 €
po osobi
Puni pansion 212,00 kn
~28,25 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 62,00 kn 52,70 kn
~8,26 € 7,02 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,33 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

26.6.2021. - 10.9.2021.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 412,00 kn
~54,90 €
po osobi
Dvokrevetna soba 282,00 kn
~37,58 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 451,20 kn
~60,12 €
po osobi
Trokrevetna soba 242,00 kn
~32,25 €
po osobi
Četverokrevetna soba 222,00 kn
~29,58 €
po osobi
Dormitorij 208,00 kn
~27,72 €
po osobi
Naknada za parking 74,00 kn
~9,86 €
po danu
Usluga polupansion 178,00 kn
~23,72 €
po osobi
Puni pansion 212,00 kn
~28,25 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 62,00 kn
~8,26 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,33 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

11.9.2021. - 1.10.2021.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 364,00 kn
~48,50 €
po osobi
Dvokrevetna soba 242,00 kn
~32,25 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 387,20 kn
~51,60 €
po osobi
Trokrevetna soba 202,00 kn
~26,92 €
po osobi
Četverokrevetna soba 188,00 kn
~25,05 €
po osobi
Dormitorij 188,00 kn
~25,05 €
po osobi
Naknada za parking 74,00 kn
~9,86 €
po danu
Usluga polupansion 178,00 kn
~23,72 €
po osobi
Puni pansion 212,00 kn
~28,25 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 62,00 kn
~8,26 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,33 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

2.10.2021. - 30.12.2021.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 320,00 kn
~42,64 €
po osobi
Dvokrevetna soba 202,00 kn
~26,92 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 323,20 kn
~43,07 €
po osobi
Trokrevetna soba 168,00 kn
~22,39 €
po osobi
Četverokrevetna soba 148,00 kn
~19,72 €
po osobi
Dormitorij 148,00 kn
~19,72 €
po osobi
Naknada za parking 74,00 kn
~9,86 €
po danu
Usluga polupansion 178,00 kn
~23,72 €
po osobi
Puni pansion 212,00 kn
~28,25 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 62,00 kn
~8,26 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,33 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi

31.12.2021. - 1.1.2022.

Usluga Cijena
Jednokrevetna soba 412,00 kn
~54,90 €
po osobi
Dvokrevetna soba 282,00 kn
~37,58 €
po osobi
Dvokrevetna soba za samo jednu osobu 451,20 kn
~60,12 €
po osobi
Trokrevetna soba 242,00 kn
~32,25 €
po osobi
Četverokrevetna soba 222,00 kn
~29,58 €
po osobi
Dormitorij 208,00 kn
~27,72 €
po osobi
Naknada za parking 74,00 kn
~9,86 €
po danu
Usluga polupansion 178,00 kn
~23,72 €
po osobi
Puni pansion 212,00 kn
~28,25 €
po osobi
Usluga doručka (buffet) 62,00 kn
~8,26 €
po osobi
Dodatak za male kućne ljubimce 70,00 kn
~9,33 €
po danu
Boravišna pristojba 10,00 kn
~1,33 €
po osobi